برنامه هاي پذيرش و استقرار

توسعه

شرکت فناور با محصول آماده تجاری سازی

رشد

واحد فناور با محصول اولیه

رویش

تیم نوآور با ایده بازارپسند

خدمات و حمايت ها

تبلیغات، تجاری سازی و تولید

جذب بسته های حمایتی
معرفی به سرمايه گذاران

تامین محل استقرار
امکانات آزمايشگاهی و کارگاهی

آموزش، منتورینگ و راهبری

وبينارها

Image

دوره ها و كارگاه هاي آموزشي

Image

رويدادها

Image
Image

حامیان

ماشین سازی صالحی

ماشین سازی صالحیطالبی ماشین

طالبی ماشین
اتحادیه طلا و جواهر اصفهان

اتحادیه طلا و جواهر اصفهانصندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان

صفاتک

صفاتک
Please publish modules in offcanvas position.